TANNASG PIPE BAND

HISTORIA - Säckpipeband i Sverige

Hur och varför Tannasg Pipe Band kom till, kan förstås inte förklaras utan en historisk tillbakablick.


Året var 1968. Ett händelserikt år, aningen revolutionärt med en generation som hade bestämda ideer om framtiden. Då bildades Sveriges första säckpipeband; oväntat får man säga, inte minst med tanke på att bandet uppträdde i höglandsuniformer av militärt snitt. Men så blev det.


Den som tog initiativet och ledningen var Per Colliander, en ung kavallerist som valde att växla om till reservofficer när kavalleriet avhästades och istället satsa på akademiska studier och att starta ett säckpipeband. Trupp som trupp kanske man skulle kunna säga...


Under gymnasietiden hade Per om somrarna arbetat som ridlärare i Skottland och en Pipe Sergeant vid "The King's Own Scottish Borderers" invigde honom i säckpipans mysterier. Tanken på att skapa ett svenskt säckpipsband efter skotsk militär förebild började spira tidigt!


Det band han bildade tillsammans med en grupp vänner fick namnet - The Thistle Pipe Band. Bandet utvecklades i rask takt, fick engagemang i stora och små sammanhang, gjorde ett antal TV-framträdanden och blev ett återkommande inslag i gatubilden i Stockholm.


Bandet tävlade även i competitions i Skottland och i Skandinavien, och kom hem med prestigefyllda priser och utmärkelser.

 


Säckpipa i 50 år- Per Colliander tog den skotska säckpipebands traditionen till Sverige och startade Thistle Pipe Band.
Begynnelsen i Thistle Pipe Band

Per Colliander lämnade jordelivet i alltför unga år, knappt trettio år gammal, men hans vision levde vidare och medlemmarna, som nu blivit många; ett fullt band, fortsatte spelandet i hans anda.


Det gick bra för bandet, nya musikanter kom till. Band som växer sig stora kan antingen dela upp sig i A-band och B-band, vilket kanske  är mindre inspirerande för dem i B-bandet. Eller också bildas nya band, vilket var vad som skedde.


1976 tillkom - The Stockholm Caledonian Pipe Band, som syns i slutscenen i Lasse Åbergs film ´Den ofrivillige golfaren´ och i början av 1980-talet bildades - The Pipes and Drums of the 1st Royal Engineers, som senare blev - Stockholm Pipe Band.

 

Flera av veteranerna från 1968 lade ner sina pipor och trumstockar då livet med småbarn och karriärer krävde sin tribut. Men de höll alltjämt kontakt och sågs någon kväll då och då och fällde en nostalgisk tår i ett glas öl.


Vid en sådan afton väcktes idén om att ta upp

musicerandet tillsammans på nytt och på så sätt bildades
Tannasg Pipe Band 2017. 


Tannasg är gaelska och betyder ´Ghost´eller ´Spirit´ vilket i viss mån stämmer på de veteraner som nu femtio år senare återsamlats för att få utlopp för entusiasm och spelglädje.


Tanken var att i lättsamma former träffas och spela en repertoar som är överkomlig för de flesta säckpipeblåsare och trumslagare som inte spelat på länge och saknar möjlighet att öva varje vecka.

Efter en lite stapplande början med det som fanns att tillgå, så lyckades vi få överta Stockholm Caledonian Pipe Bands gamla trummor ifrån Stockholm Pipe Band och så var igång igen. (Ett stort tack till SPB!)


En bekanskap som Per fick under sin tid i Skottland var Sir Godfrey James MacDonald, klanchef för den stora klanen MacDonald. Sir Godfrey utnämnde honom då till sin "Honorary Scandinavian Piper" och gav honom tillåtelse att om han ville detta, skulle hans band bli hans hedersäckpipeband i Skandinavien. 


Detta blev aldrig realiserat då Per Colliander blev sjuk och avled 1973, men när vi återträffades hittade vi Pers gamla korrespondens och tog kontakt med Sir Godfrey som mycket väl kom ihåg detta.

 

Vi förärades då titeln ´Honorary Scandinavian Pipe Band of Lord MacDonald´och bytte därför från vår tidigare tartan "Black Watch" till "MacDonald Modern" samt antog MacDonalds mössmärken m m. 


Vi ser nu fram emot att så småningom få uppträda för Lord MacDonald här eller i Skottland!